Let's have a good start // Να έχουμε μια καλή αρχή// Låt oss ha en bra start

 
Ett nytt och bra år till hela världen.
Respekt och kärlek bland oss ​​att existera.
Vad har vi att separera ?;;;; Låt det vara ödmjukhet och Kärlek för alla människors goda.
Verkligen hur kan vi förenkla våra liv.
Vi ger mycket uppmärksamhet åt allt som stör oss ... människor stör oss .....,
Sluta! Det är vi själva som stör oss ... ... vi borde prata mindre och önskar det bäst för varandra. Så enkelt.
Första dagen på året .......... Undvik inte att sprida glädje bland oss.

//
Χρόνια Πολλά σε όλον τον κόσμο.
Αλληλοσεβασμό και Αγάπη ανάμεσα μας να υπάρχει.
Τι έχουμε να χωρίσουμε;;;;; ας είναι ταπεινότητα και Αγάπη για το καλο ολον.
Αλήθεια πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τη ζωή     μας.
Μας πειράζει το ένα μας πειράζει το άλλο..... μας πειράζει εκείνος, εκείνη,
Να σταματήσουμε! Μας πειράζει ο εαυτό μας....... να μην μιλάμε λίγο και να ευχόμαστε τα καλύτερα για τον άλλον. Τόσο απλά.
Πρώτη μέρα της χρονιάς.......... Μην μας αποφύγει να σκορπισουμε χαρά.

//
A Good year to the world.
Respect and Love among us to exist.
What do we have to separate ?;;;; Let it be humbleness and Love for the good of all.
Really how can we simplify our lives.
We give to much attention to what brother us ... people brother us.....,
Stop! Its our self that bother us ... ... we should talk less and wish the best for each other. So simple.
First day of the year .......... Do not avoid spread  joy among us.

Kommentera här: