Imagine if someone could write for me :) // Φανταστείτε αν κάποιος μπορεί να γράψει για μένα :) // Tänk om någon kunde skriva åt mig :)

 
Jag har idéer, jag sluta nästan inte prata :)
Oj hoppas inte folk tröttnar på mig:) då får ni säga till :) idéer och frågor? Det finns det gott om. Jo! Om någon inte vill vara med någon varför är man då med den personen? Varför kan vi inte arbeta en dag mindre i veckan?  Vi är mer effektiva då!  Varför har vi inte 11 månader arbete om året och fördelar lönen på 12? Då skapas fler arbete OCH viktigaste av allt lyckligare människor :) varför köper vi alltid nya saker bara för att de har tagit fram det? Det vi har är ju fungerande?  Varför ältar människor i gamla tråkigheter och blir nedstämda?  När man kan lämna det som har varit och LEVA!!  har ni tänkt på att vi kan ju faktiskt leva i 40 år till?? Skall man vara nedstämd i 40 ÅR??
JA :) Frågor!  Med svar har jag allt :)

Vi behöver förenkla våra liv, bli väldigt ödmjuka till allt omkring oss. Öppna våra sinnen och ta vara på det goda omkring.  Ja egentligen är det inte svårt! Eller? 

//
Έχω ιδέες, σχεδόν δεν σταματώ να μιλάω :)
Ω, ελπίζω να μη κουράζω τους γύρω μου  Α :) Θα πρέπει να μου πείτε τότε :) ιδέες και ερωτήσεις; Υπάρχει άφθονο. Ναί! Αν κάποιος δεν θέλει να είναι με κάποιον γιατί είναι εκείνο το άτομο με εκείνο το άτομο τότε; Γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε μια μέρα λιγότερο την εβδομάδα; Είμαστε πιο αποτελεσματικοί τότε! Γιατί δεν έχουμε 11 μήνες εργασίας ετησίως και ωφελείται ο μισθός στις 12; Στη συνέχεια, δημιουργείται περισσότερη δουλειά ΚΑΙ το πιο σημαντικό γισ όλους πιο ευτυχισμένοι :) Γιατί πάντα αγοράζουμε νέα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα έχουν αναπτύξει; Αυτό που έχουμε δουλεύει; Γιατί οι άνθρωποι μένουν στα παλιά που είναι στενάχωρα και απογοητεύονται; Όταν μπορούμε να αφήσουμε πισω ό, και να αρχίσουμε να ΖΟΎΜΕ! έχετε σκεφτεί ότι πραγματικά γίνεται να ζήσουμε για 40 χρόνια περισσότερο; Θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση απογοήτευση για 40 χρόνια;
ΝΑΙ :) Ερωτήσεις! Με απαντήσεις έχω πολλες :)

Πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε πολύ ταπεινοί σε όλα γύρω μας. Να ανοίξτε το μυαλό μας και φροντίσουμε τα καλά γύρω. Ναι, πραγματικά, δεν είναι δύσκολο! Ή;,

//
I have ideas, I almost not stop talking :)
Oh, hope people do not get tired of me :) You will have to tell me then :) ideas and questions? There is plenty of it. Yes! If someone does not want to be with someone why is that person with that person then? Why can not we work one day less a week? We are more effective then! Why do not we have 11 months of work a year and benefits the salary on 12? Then more work is created AND most important of all happier people :) Why do we always buy new things just because they have developed it? What we have is working? Why do people love old drowsiness and get depressed? When you can leave what has been and start LIVE !! have you thought about that we actually csn live for 40 years more ?? Should you be in drowsiness for 40 years ??
YES :) Questions! With answers I have :)

We need to simplify our lives, become very humble to everything around us. Open our minds and take care of the good around. Yes, really, it's not hard! Or?
 
 

Kommentera här: