Troll hair vs flathair :) and som souvlaki :) πιτα γυρο και λίγα ακόμα :)

 
Ja jag vet att inte det yttre är det viktigaste :) men att se ut dom ett troll hela dagen lång? ? Nja, då behöver jag ta ansvar!! Hahaha människor kan ju göra sig illa när de ser mig och blir skrämda :) så jag måste ta mitt ansvar för de goda i samhället :)
Idag skall vi ha matlagningskurs, onsdag.  Det ör omtyckt med  vår matlagning. Idag gör vi egna souvlakia :) pitabröd med giro, Mmmmmmm,  så gott. Vi skall göra allt själva, inget färdigt utan laga från början :)
Men dock är det viktiga nu att få i mig massa D vitaminer, med andra ord SOLA eller sitta ute och njuta.

Ses snart :).

//
Yes, I know that the outside is not the most important thing :) but to look like a troll all day long? ? Well, then I need to take responsibility !! Hahaha people may fhurt themselves  when they see me and get scared :) so I have to take my responsibility for the good in society :)
Today we have a cooking class, Wednesday. It's a lot of fun with our cooking. Today we make our own souvlakia :) pita bread with giro, Mmmmmmm, so good. We are going to do everything ourselves, nothing that it's already done we do ot from the scratch :)
However, it is important now to get a lot  of D vitamins, in other words get SUNTANNED  or sit outside and enjoy.

See you soon :)

 //
Ναι, ξέρω ότι το εξωτερικό δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα :) αλλά να μοιάζω σαν ένα τρούλ όλη την ημέρα; ; Λοιπόν, πρέπει να αναλάβω ευθύνη! Οι άνθρωποι γηρο μου  Hahaha μπορούν να πάθουν στοίχημα  όταν με δουν και φοβηθουν :) γι 'αυτό πρέπει να αναλάβω την ευθύνη μου για το καλό στην κοινωνία :)
Σήμερα έχουμε μαγειρική, Τετάρτη. Είναι πολύ διασκεδαστικό με το μαγείρεμα μας. Σήμερα φτιάχνουμε το δικό μας σουβλάκι :) πίτα με γιρο , Mmmmmmm, τόσο καλό. Θα κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, τίποτα που ένσι ήδη έτοιμο τα κάνουμε από το μηδέν :)
Ωστόσο, είναι σημαντικό τώρα να πάρω πολλές βιταμίνες D, με άλλα λόγια να ηλιαστω  ή να καθίσω έξω και να απολαύσω.

θα τα πούμε σύντομα :)
Ooops!  This is as good as it can be
 

Kommentera här: