Show faith show love // vα δειχνουμε την πίστη μας να δείχνουμε αγάπη // Låt oss visa vår tro låt oss visa kärlek

 
Det slår aldrig fel :) mat och glädje går hand i hand. Vår församling bjöd in till en stor picknick till 1:a maj. Ute i den fina naturen. Vi samlades på Statsparken. Människor har glatt med sig sina grillar och så mycket mat med för att tillaga. Många blev vi och alla samarbetar för allas bästa
Vi kan väll säga så här :) ingen gick därifrån hungrig :) vädret var underbart :) solsken och nästan inte ett moln på hela dagen. Så tacksam jag är över att vi har en församling. Och ja jag tackar Gud för att detta har kunnat bli verkligt. Människor har en god själ, vi kan ha tendenser att glömma detta ibland men vi är många så vi påminner varandra om det goda, inte av att prata hela tiden förutom med handlingar. Handlingar av ren kärlek till varandra.  All godhet vi ger speglar sig i vår vardag. Livet är mer underbart om vi har tron och kärlek i oss.  Vad har vi att skilja? Nej inget.
Detta ser vi när vi har Matlagningskursen och dansen, vi samlas och delar varandras färdigheter och lär av varandra.  Ingen går utan ett leende i ansiktet. Så kan vi försöka ha det jämt! Ja då har vi så mycket mer styrka i motvind! För motvind kommer ingen undan, alla har vi våra prövningar I livet.
Låt oss bry oss om varandra detta leder till ett bättre imorgon alltid. 
Tro och kärlek önskar jag alla.
//
Ποτέ δεν χτυπά λάθος :) φαγητό και διασκέδαση πάνε χέρι-χέρι. Η εκκλησία μας φιλοξένησε ένα μεγάλο πικ-νικ για την 1η Μαΐου Στην ωραία μας φύση  μαζευτήκαμε στο στατσπαρκεν.  Οι άνθρωποι έφεραν τις ψησταριές τους και τόσο πολύ φαγητό για να ψησουμε. Πολλοί γίναμε, και όλοι μαζί για το κοινό καλο ολον.
Μπορω ελεύθερα να πω αυτό :) κανείς δεν πήγε σπίτι με άδειο στομάχι :) ο καιρός ήταν υπέροχος :) ηλιοφάνεια και σχεδόν ουτε ένα σύννεφο ολη την ημέρα. Πόσο ευγνώμων είμαι ότι έχουμε μια εκκλησία, ενορία . Και ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό ότι μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα. Οι άνθρωποι έχουν μια καλή ψυχή, μπορεί να έχουμε μια τάση να το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, αλλά είμαστε πολλοί, γι 'αυτό υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλο για το καλό, όχι μόνο να μιλαμε,  από πράξεις αγάπης . Πράξεις αγνες αγάπης για το καλο άλλον. Όλη η καλοσύνη που παρέχουμε αντανακλά στην καθημερινή μας ζωή. Η ζωή είναι πιο όμορφη, αν έχουμε πίστη και την αγάπη μέσα μας. Τι έχουμε να χωρίσουμε; Όχι τίποτα.
Αυτό το βλέπουμε όταν έχουμε το μάθημα μαγειρικής και το χορό, μαζευόμαστε  μαζί και μοιραζουμε τις ικανότητες ενους του άλλου και να μάθαινουμε ο ένας από τον άλλο. Κανείς δεν φευγει χωρίς ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Έτσι να προσπαθούμε να να ειμαστε σε κάθεμερηνη βαση λοιπόν! Θα υπάρχει πολύ περισσότερη δύναμη όταν θα χρειαστούμε! Δυσκολοες δεν  ξεφύγει κάνεις, όλοι έχουμε δοκιμές μας στη ζωή.
Ας φροντίσουμε για τον άλλον, αυτό οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο, για πάντα.
Πίστη και η αγάπη, εύχομαι σε όλους.
//
It never turn out wrong :) food and fun go hand in hand. Our church hosted a huge picnic for May 1st in the countryside. We gathered at the citypark. People have happily brought their barbecues and so much food to cook. Many we were, and we will all work together for the common good
We can inflate and say :) no one went home hungry :) weather was wonderful :) sunshine and almost not a cloud during the day. How grateful I am that we have a church a parish  And yes, I would like to thank God for making this happen. People have a good soul, we may have a tendency to forget this at times, but we are many, so we remind each other of the good, not to talk all the time to take actions. You act in pure love for the other. All the goodness we provide reflects our everyday life. Life is more wonderful if we have faith and love in us. What needs to be distinguished? No, nothing.
This is what we see when we have the cooking lesson and dance, we will come together and share the skills of each other and learn from each other. No one goes without a smile on their face. So we should  try to have it all the time! Well, then we have a lot more power when we need it! No one will escape difficulties , we all have our tests in life.
Let's take care of each other, this leads to a better tomorrow, forever.
Faith and love, I wish everyone.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: