Let us fill the hart with love // Ας γεμίσουμε την καρδιά με αγάπη // Låt oss fylla vårt hjärta med kärlek

 
Tonerna av hymnerna höjs i skyarna. Fortfarande hymnas Χριστός Ανέστη - Christos Anesti, Kristus är uppstånden. Denna Hymn har en sådan härlighet. Jag önskar ni kunde höra den här. Alla i kyrkan hymnar den med en sådan ära. Min lilla hjärna undrar hur det kommer sig att inte alla vill medverka av denna härlighet , det ger en sådan kärleksfull varm själ. Jag blir säkrare och säkrare det är detta som får mig som människa att bli starkare att leva med Kärlek till livet. Min önskan är att de omkring mig kan tänka sig att vilja vara i min närhet så jag kan tacka dem med kärlek. Livet är en stor resa, men om man tänker efter ack så kort. Nu är det dags att titta mig själv i spegeln och kritisera mig själv, se vad jag kan göra bättre  som människa. På så sätt kan jag komma närmare Guds kärlek och tillföra livet och de omkring mig något bra. Hur mycket och vad behöver vi för att leva denna långa resa men ack så kort. Sluta sträva för mer och gör det bästa av vad som är. I godhetens fotspår, låt oss ge vad alla kan erbjuda för att fylla vår själ med härlig kärlek så att ingen bitterhet får plats. Låta oss låta bitterheten knacka på, är själen fylld med kärlek har vi sådan kraft att låta den hälsa på en liten stund på kaffe sen får den gå.

GUD förbarma dig

//
Οι ήχοι των ύμνων ανεβενουν στα σύννεφα. Ακόμα ο ύμνος Χριστός Ανέστη ψάλλεται . Αυτός ο ύμνος έχει μια τέτοια δόξα. Εύχομαι να γινόταν  να τον ακούσετε εδώ. Όλοι στην εκκλησία το ψάλλομε με τέτοια αγάπη. Το μικρό μου μυαλό αναρωτιέται πώς δεν θέλουν όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη δόξα, δίνει μια τόσο αγάπη ζεστή την ψυχή. Είμαι πιο σίγουρη και πιο σίγουρη, αυτό με κάνει να είμαι ισχυρότερη για να ζήσω με αγάπη για τη ζωή. Εύχομαι οι γύρω μου να επιθυμούν να είναι στην παρουσία μου για να τους ευχαριστήσω με αγάπη. Η ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά αν το σκέφτεσαι πολύ σύντομη. Τώρα ήρθε η ώρα να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να επικρίνω τον εαυτό μου, να δω τι μπορώ να κάνω να γινω καλύτερος ως άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να έρθω πιο κοντά στην αγάπη του Θεού και να φέρει τη ζωή και γύρω μου κάτι καλό. Πόσο και τι χρειάζομαστε για να ζήσουμε αυτό το μακρύ ταξίδι, αλλά τόσο σύντομο. Να σταματήσουμε  να αγωνίζομαστε για πιο πολλά,  καλύτερα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό που είναι, στα βήματα της καλοσύνης, ας δώσουμε ό, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας για να γεμίσει την ψυχή μας με υπέροχη αγάπη, ώστε να μην μπορεί να γίνει πικρία. Ας αφήσουμε την πικρία να χτυπήσει την πόρτα της  ψυχή μας, αν είναι γεμάτη με αγάπη, έχουμε την δύναμη να την αφήσουμε να μας επισκέπτει λίγο για καφέ μετά να φύγει.

Κύριε Ελεησον

//
The tones of the hymns are raised in the clouds. Still the hymn Χριστός Ανέστη - Christos Anesti, Christ is resurrected is said. This hymn has such a glory. I wish you could hear this here. Everyone in the church hymns it with such glory. My little brain wonders how  not everyone want to participate in this glory, it gives such a loving warm soul. I'm getting safer and safer, this is what makes me being stronger to live with love for life. My wish is that those around me may wish to be in my presence so I can thank them with love. Life is a big trip, but if you're think about it oh so short. Now it's time to look myself in the mirror and criticize myself, see what I can be better at as a human. In this way, I can come closer to God's love and bring life and they around me something good. How much and what do we need to live this long journey but oh so short. Stop striving for more and make the most of what is, in the footsteps of goodness, let's give what everyone can offer to fill our soul with lovely love so that the bitterness can't  take place. Let us let the bitterness knock on our soul, if it's filled with love, we have such power to let it greet for a little while on coffee then it go.

Lord have mercy 

Kommentera här: