Faith awakens love, love is filling empty spaces // Η πίστη ξυπνάει την αγάπη, η αγάπη γεμίζει τους κενούς χώρους // Tro väcker kärlek, kärlek fyller tomma rum

 
Mitt hjärta gråter för de människor jag känner som inte har ro i själen. Jag önska jag kunde göra något för dessa människor. Räcker det att be en bön till Jungfru Maria? Som kanske kan föra min bön vidare till Jesus? vad kan jag göra?? Själv är jag långt ifrån felfri!!! Långt ifrån, inte ens nära! Hoppet om att bli hörd kommer dock aldrig att gå ifrån mig.
Önskar så jag kan ge bort styrka. Styrka till människor som behöver styrka.
Vi måste lära att tro, tro på Den Heliga Anden. Utan tro förlorar vi vår själ,  vår själ är vi. En tom själ är helt enkelt tom.

Jag önskar alla en stor famn tro? Det önskar jag. Tro väcker kärlek, kärlek fyller tomma rum
//
Η καρδιά μου κλαίει για τους ανθρώπους που ξερω ότι δεν έχουν γαληνη στην ψυχή. Θα ήθελα να κάνω κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Αρκεί να προσευχηθούμε στη Παναγία; Μήπως  μπορεί να φέρει την προσευχή μου στον Ιησού Χριστό; τι μπορώ να κάνω?? Εγώ η ίδια είμαι τόσο μακριά απο το να μην εχω τεράστια σφσλματα! Μακριά ούτε καν κοντά! Ωστόσο, η ελπίδα να ακουστεί η προσευχή μου δεν θα με αφήσει ποτέ.
Εύχομαι τόσο να μπορώ να δώσω δύναμη. Δύναμη σε άτομα που χρειάζονται δύναμη.
Πρέπει να μάθουμε να πιστεύουμε, να πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα. Χωρίς πίστη, χάνουμε την ψυχή μας, η ψυχή μας είναι εμείς. Μια άδεια ψυχή είναι απλώς άδεια.

Εύχομαι σε όλους μια μεγάλη αγκαλιά πιστη. Αυτο εύχομαι. Η πίστη ξυπνάει την αγάπη, η αγάπη γεμίζει τους κενούς χώρους
//
My heart is crying for those people I feel that do not have peace in the soul. I wish I could do something for these people. Is it enough to pray to the Virgin Mary? Who might bring my prayer to Jesus? what can I do?? I myself am far from error flawless !!! Far from it, not even close! However, the hope of being heard will never leave me.
Wish so I can give away strength. Strength to people who need strength.
We must learn to believe, believe in the Holy Spirit. Without faith, we lose our soul, our soul is us. An empty soul is simply empty.

I wish everyone a big hug faith? I wish that. Faith awakens love, love is filling empty spaces
 
 
 

Kommentera här: