wonder what the day has to offer? or are we offering // Αναρωτιέμαι η μέρα τι έχει να προσφέρει; ή εμεις θα προσφέρουμε // undra vad dagen har att erbjuda ? eller är det vi som erbjuder?

 
Ja hur är det??
Vi skall inte glömma att vi kan påverka vår dag positivt. Jag läste om drömmar av en munk på Mount Athos som har skrivit.
Denna munk har förklarats till helgon. Han har förutsätt mycket som har hänt och har skrivit böcker om alla hans tankar och handlingar. Han har hjälpt så många människor. Tänk han somnade in 12 Juli 1994. Tänk att vi är här på denna planet och att det finns människor som förklaras helgon. Jag ryser av tanken.  Synd att jag aldrig fick tillfället att träffa denna ödmjuka människa.
Saint Paisios of Mount Athos.
Jag får nöja mig att det finna tillfälle att gå och hedra hans gravplats som inte är långt ifrån Thessaloniki. Har varit där en gång.
Han skrev att de som inte kommer ihåg drömmar mår bättre.  De som kommer ihåg bör lära sig att inte analysera, speciellt det som är negativt. Låt det vara och låt det inte påverka din dag. Den som tänker och inte kan släppa mår dåligt! Där av påverkas din dag negativt. Tycker det är väldigt förnuftigt.

Önskar alla en trevlig dag alltid

//
Yes how is it ??
We should not forget that we can affect our day positively. I read about the dreams of a monk on Mount Athos that have been written.
This monk has been declared a saint. He prerequisite much that has happened and has written books about all his thoughts and actions. He has helped so many people. Think about it! he passed away on July 12th 1994. Remember that we are here on this planet and that there are people who declared saints. I shudder at the thought. Too bad I never got the opportunity to meet this humble man.
Saint Paisios of Mount Athos.
That I can do now is to find the time to go and honor his burial place, is not far from Thessaloniki.Have been there once.
He wrote that those who do not remember dreams feel better. Those who remember should learn not to analyze, especially the one that is negative. Let it be and do not let it affect your day. Anyone who thinks and can not let go feel bad! That affects your day negatively. Think it is very sensible.

Wishing everyone a nice day always
 
 

  

Kommentera här: