We praise you Lord //Σε Υμνουμεν Κύριε // Vi Lovorda dig Herre

 
 
Jag kan inte förklara den djupa känsla jag har när jag är i kyrkan.  Det är så tacksamt att lovsjunga Gud , Jesus alla de Helgon Jungfru Maria. Jag vill så vara en troende Gudstjänare för människan och ödmjukt ha all tacksamhet till Gud Jesus och Den Heliga Anden. Om jag någon gång kan vara värdig att mina böner tar plats!! Då ber jag om att alla kan ha denna ödmjuka tron i sig som handlar om just detta!! Ödmjuk kärlek till allt levande och till vår tro. Återigen är jag Gud tacksam att vi har vår präst och att Gud ger vår präst styrka att leda oss Fader Nikolaos Rigas önskar dig all styrka att forsätta din så viktiga uppgift.
I den Ortodoxa kyrkans tradition finns tanken att varje människa är en präst, nämligen skapelsens präst. Människan är förmedlare mellan Skaparen och själva skapelsen. Varje människa har därför uppdraget att tjäna allt levande och att lovsjunga Gud.
//
Δεν μπορώ να εξηγήσω το βαθύ συναίσθημα που έχω όταν είμαι στην εκκλησία. Είναι μια τόση μεγάλη ευγνωμοσύνη  οταν οι  ύμνοι προς τον Θεό, τον Χριστό όλους τους Άγιους την Παναγία αναιβενουν στα ψυλα. Θέλω τόσο να μπορεσω να ειμαι ένας πιστός υπηρέτης του Θεού για την ανθρωπότητα  και την ταπεινότητα να έχω μονο ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, τον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. Αν ποτέ γινω άξια να πιανουν τοπο οι προσευχές μου! Προσεύχομαι όλοι να μπορούν να έχουν αυτήν την ταπεινή πίστη ο καθείς με τον τρόπο του! Συμπονετική αγάπη για όλα τα έμβια όντα και την πίστη μας. Και πάλι, είμαι τόσο ευγνώμων στον Θεό που έχουμε ιερέα Ο Θεός μας να του δίνει δύναμη τον ιερέα μας για να μας οδηγήσει. Πατέρα Νικόλαε Ρήγας σας το εύχομαι τόσο αυτή την δύναμη να συνεχίσετε το τοσο πολύ σημαντικό έργο σας.
Στην εκκλησιαστική παράδοση ορθόδοξη είναι η ιδέα ότι κάθε άτομο είναι ένας ιερέας, δηλαδή ο ιερέας της δημιουργίας. Ο άνθρωπος είναι ο μεσάζων μεταξύ του Δημιουργού και της δημιουργίας. Κάθε ανθρώπινο ον έχει την εντολή να εξυπηρετήσει όλα τα έμβια όντα και να δοξάζει το Θεό.
//
I can not explain the profound feeling I have when I'm in church. It is so rewarding to sing praises to God, Jesus all the Saints Virgin Mary. I want to be a faithful Servant of God for man and humility have all gratitude to God, Jesus and the Holy Spirit. If I ever be worthy to my prayers take place !! I pray that all may have this humble belief in itself that deals with this !! Compassionate love for all living things and to our faith. Again, I am grateful to God that we have our priest  I so pray to God that, our priest always will have strength to lead us Father Nikolaos Rigas wish you all the strength to continue your all-important task.
In the Orthodox church tradition is the idea that every person is a priest, namely the creation priest. Man is the intermediary between the Creator and the creation. Every human being has the mandate to serve all living things and to praise God.
 
 
 
 
Jag vill vara troende 
 

Kommentera här: