To belive is the way of life. FAITH is all about Love // Att tro är vägens liv, Tron är enbart Kärlek

 
I över 2000 år tror vi på Gud, Guds son och den Heliga Anden. De som vill och helt frivilligt. Jungfru Maria som är allas Moder, alla människor som har haft gåva att förklarats Helgon. Tänk, vilken tur att vi som vill kan få ta till oss denna härliga gåva.  Att få tro! Tro på fred och kärlek omkring oss. Det är det vår tro stå för. Kyrkan finns och drivs av människor som har vigt sitt liv att forsätta undervisa Evangeliet vidare till oss som vill lyssna, lära. Denna helg har vi haft stor glädje som medföljes av ära att Metropoliten Kleopas av Sverige och hela Skandinavien har hållt i vår Gudstjänst. Då vi har haft glädjen att Kyrkoherden Ann Aldén, Hans Boeryd,  Fredrik Hollertz  riksdagsledamot Sotiris Delis. Härliga Helena Cankalp från Bilda.  Ja sådan glädje att få dela med dessa heliga stunder med så härliga människor som gör så mycket för människor omkring sig.
Jag kan inget annat en att vara tacksam och känna en stor ära att få delta i en sådan menningsfull stund i mitt liv.

Jag har inte hunnit ta alla kort i min samling dessa dagar då jag organiserar evenemang och har varit med i ett litet hörn och försöker Hymna :) men jag lär mig sakta, sakta.

Låt vårt sinne och själ vara mottaglig för det heliga.

//
For over 2000 years, we believe in God, Son of God and the Holy Spirit. Those who want and completely voluntary. Virgin Mary who is the Mother of all people who have had the gift to be declared as Saint. Imagine, how lucky we are that it is possible for us to be able to Recive this beautiful gift. To have faith! Believe in peace and love around us. It is what our faith stand for. The church is run by people who have devoted their lives to continue teaching the gospel on to us who want to listen, learn. This weekend we have had the great pleasure  and honor that Metropolitan Kleopas of Sweden and all of Scandinavia have been holding the Diving Liturgy in our Chapel. And we have had the pleasure and honor  to have Vicar Ann Aldén, Hans Boeryd, Fredrik Hollertz, member of parliament  Sotiris Delis and Beautiful Helena Cankalp from Form  (Bilda). Yes such a pleasure to share these sacred moments with so lovely people who do so much for the people around.
I can not more  then grateful and feel a great honor to participate in such Menning precious moment in my life.

I have not had time to take all the pictures in my collection these days when I organize events and has been featured in a small corner and try to hymn :) but I'm learning slowly, slowly.

Let our mind and soul be receptive to the sacred.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: