OOOH! hugg all the opportunities that are available // Åååå kramas vid alla tillfällen som ges

En sak jag saknar är att kunna kramas! !! Det kanske låter roligt? Men jag kan inte ännu få armen ifrån kroppen! ! Jag kan använda från armbåge och ner men inte få armen från kroppen. Hmm?? Måste träna mer hårt förmodligen? Klart jag ska, men allt tar så lång tid!  Ibland så tror jag att jag kan sträcka ut armen :) men ack så fel det blir. Om jag skall Hälsa på någon med höger? Då måste jag ta steg för att komma nära personen Hahaha!  Det skall man nog inte göra med alla. Personen kanske känner sig förnärmad av mig? Det är bäst att slippa.  Eller den här? Jag har en liten sak i handen, tror att jag kan ge den till personen som skall ha den :) jag når inte! ! Då slänger jag iväg saken mot personen Ni skulle se minen på personen som skulle ha smörkniven mitt emot mig!!! Hahaha!  Jaa snigelsteg framåt. Fast det gör ont ännu. Men smärtan har ändrats, det är en smärta med hårda stickningar. Väldigt svårt att förklara. Ja kroppen är ett under av mirakel som säkert vet hur och när jag kan kramas med båda armarna.

Kramas vid alla tillfällen som fås :)  
//
One thing I miss is being able to hug! !! It may sound funny? But I can not even get the  arm away from the body! ! I can use the elbow and down but can not get the arm from the body. Hmm ?? Must exercise more hard probably? Of course I will, but everything takes so long time! Sometimes I think I can reach out :) but oh so wrong it gets. If I am to greet someone with the right arm? Then I have to take steps to get close to the person Hahaha! It is probably not so appropriate  with everybody. The person might feel offended by me? It is best to avoid. Or this? I have a little thing in hand, think I reach to give it to the person who shall have it :) I can not reach! ! Then I throw it away at the person, you would see the mien of the person who would have the butter knife in front of me !!! Hahaha! Well snail step forward. Though it stillhurts. But the pain has changed, it's a pain with severe stabbing. Very hard to explain. Yes the body is a miracle of miracles that certainly knows how and when I can hug with both arms again.

Hugg every possible opportunity :)
 

Kommentera här: