Morning coffee with an enemy // Morgon kaffe med en fiende


Når man vaknar och går upp. Sätter på kaffe och känner att solen värmer ryggraden. Vilken tacksam känsla :) tar mitt kaffe och sätter mig:) tittar ner mot golvet solen lyser upp allt!!! Precis allt! ! Varenda dammkorn och smula!! HJÄLP!  Var är moppen? Dammsugaren? Dammtrasan? Biiiiipppppp @ Biiiiipppppp!  Stopp nu igen först kaffe :) hehehe jag tog köket jag satt i iallafall enbart golvet, sedan lurar jag mig själv om att resten ser ok ut :) haha undra hur länge någon kan lura sin hjärna?
Tack Gud för solen i vilket fall det en är. Fastän vi har 5 minusgrader.
Idag har jag mycket på schemat. Allt går långsamt med en arm som inte fungerar som den skall.  Ja vi skall vara tacksamma för allt. Vänta här nu? Varför skall vi vara tacksamma över damm föresten Hahaha.  Får allt fundera lite på detta.
 
Låt oss ha en bra dag med Guds kärlek i oss.

//
When you wake up and go up. Turns on the coffee and feel the sun warming the spine. What a grateful feeling :) take my coffee and sit down :) looking down at the floor, sun lights up everything !!! Just everything! ! Every speck of dust and crumble !! HELP! Where's the mop? The vacuum cleaner? Duster? Biiiiipppppp Biiiiipppppp @! Stop again, first coffee :) hehehe I took the kitchen, I sat in anyway only the floor, then am I kidding myself that the rest looks ok :) haha ​​wonder how long someone can trick once brain?
Thank God for the sun in any case there is one. Although we have minus 5 degrees.
Today I have a lot on the schedule. Everything goes slowly with an arm that is not working as it should. Yes, we should be thankful for everything. Wait here now? Why should we be grateful for dusts Hahaha. l have to give some thought in to this.
 
Let's have a good day with the love of God in us. 
 
 

Kommentera här: