I would so like that Christ resurrection this year can wake our faith // θέλω τόσο του Χριστού η Ανάσταση φέτος να ξυπνήσει την πίστη μας// jag vill så att Jesus uppståndelse I år väcker vår tro

 
Gråter med spasmer nu! Har vi inte kvar någon sympati bland oss ​​!!! Att vi har sjunkit  så lågt. Må GUD förlåta oss !! Snart kommer det inte att finnas något hopp om vår räddning !!! Hur kan vi inte darra i rädsla! !! I Skam! ! GUD om det kunde vara att du inte ser vår ondska !!! Men om DU inte såg vår ondska !! Vilken god själ kommer att kunna visa oss sanningen! Att påminna oss om vad; vår existens är?
//
Κλαίω με σπασμούς τώρα !! Δεν υπάρχει καμία συμπάθειά ανάμεσά μας!!! Πωε έχουμε φτάσει τόσο χαμηλά.  Να μας συνχωρέσει  Ο ΘΕΌΣ!! Σε λιγο δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα να σωθούμε!!! Πως δεν τρεμουμε από φόβο! !! Από ντροπή! ! Κύριε αν γινόταν να μην βλέπεις τα χάλια μας!!! Όμως αν δεν έβλεπες τα χάλια μας!! Tοτε Πια καλή ψυχή θα μπορεί να μας δείξει! Να μας θυμίζει για το τι? Είναι η ύπαρξη μας?
//
Weeps with spasms now! Do we not have any sympathy among us!!! That we have become so low. May our GOD forgive us!! Soon there will be no hope to be saved !!! How do we not tremble in fear! !! In Shame! ! GOD if it could be that you not to see our evil !!! But if we YOU not saw our evil !! What good soul will be able to show us the truth ! To remind us of what;  our existence are? 
 
 
 

Kommentera här: