Congratulations Greece Nation and Orthodoxy // Ζητω Η Ελλάς και Η Ορθόδοξία // Grattis Grekland och Ortodoxin

 
 
Idag firar Grekland sin Nationaldag. En dag av firande av befrielsen och för demokrati. Efter den dagen följer hela världen demokrati. Ja kanske föresten om man seer hur världen runt om ser ut idag stämmer inte detta. Nationer kämpar för frihet hela tiden idag. Vad har gått fel!
25 Mars är en stor dag för kristendomen idag är det Jungfru Marias Bebådelse. som till  Jul ger oss  Guds son. Stor dag.
Dessa händelser går hand i hand i Grekland.De kämpade för frihet och demokratin och Guds son bebådadas. Stor härlighet.  Idag firar Grekland sin nation och Ortodoxin.
Grattis Grekland och Gud förbarma dig.
//
Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει την Εθνική Ημέρα της. Μια μέρα του εορτασμού της απελευθέρωσης και της δημοκρατίας. Ου έφερε την παγκόσμια δημοκρατία. Ναι, ίσως, εάν παρατηρησουμε το πώς ο κόσμος ειναι γύρω μας σήμερα δεν είναι αλήθεια. Έθνη αγωνίζονται για την ελευθερία όλη την ώρα σήμερα. Τι έχει πάει στραβά!
25 Μάρτη είναι μια μεγάλη μέρα για τον Χριστιανισμό σήμερα είναι Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.  τα Χριστούγεννα γέννειετε Ο Υιός του Θεού. Μεγάλη ημέρα.
Τα γεγονότα αυτά πάνε χέρι-χέρι στην Ελλαδα. Αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία και Ευαγγελισμος της Θεοτόκου. Μεγάλη δόξα. Σήμερα η Ελλάδα γιορτάζει το έθνος και την Ορθοδοξία.
Ζητω Ελλάδα και ο Θεός να έχει το έλεος.
//
Today Greece celebrates its National Day. A day of celebration of the liberation and democracy. After that day, follows the world democracy. Yes perhaps, by the way if you seer how the world around looks today is not true. Nations fighting for freedom all the time today. What has gone wrong!
March 25th is a big day for Christianity today is the Virgin Mary's Annunciation. and for Christmas gives us the Son of God. Great day.
These events go hand in hand in Greece.De fought for freedom and democracy and the annunciation of Gods son . Great glory. Today Greece celebrates its nation and Orthodoxy.
Congratulations Greece and God have mercy.
 
 

Kommentera här: