Blessed is THE ONE to come ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ό ΕΡΧΌΜΕΝΟΣ Välsignad är HAN SOM komma

 
Söndag ♡ Guds dag ♡
Med Cheroubic hymn i öronen dricker jag kaffe innan vi skall iväg till kyrkan. Så lugnande hymnerna är för sinnesro.. är lycklig att jag har upptäckt detta. En liten stund om dagen har blivit medicin. Jag är väldigt säker på att det har gjort mig en sådan tjänst i min själ till en bättre människa ♡ jag ser alla omkring mig mer ödmjukt. Säger om igen om den goda sinnesro bubblar i vår själ finns det inte plats för ondska
Låt oss omfamna det goda i alla.
Gud förbarma dig ♡

//
Sunday ♡ God's day ♡
With Cheroubic anthem in ears I drink coffee before we are off to church. So soothing hymns are for peace of mind .. am happy that I have discovered this. A moment of this a day has become medicine. I'm very sure it has done me such a service in my soul a better person ♡ I see all around me more humble. Saying again if the good peace of mind bubbling in our soul, there is no place for evil
Let us embrace the good in everyone.
God have mercy ♡
 
 

Kommentera här: