Να μην σταματήσει κανεις ποτε να εκφράζει ευγνωμοσύνη για την ζωή Πάντα υπάρχει ΕΛΠΊΔΑ // We should never stop express our gratitude for life There is always HOPE   Let's feel GRATITUDE

 
So watch what you sow right now. This will determine what you will enjoy tomorrow. The seeds you sow will make life worse or better, both yours and those that will come after.

Be sure that one day you will enjoy the fruits of your honesty and integrity or you will pay for the selfish choices you have today.

//
Πρόσεχε, λοιπόν, τι σπέρνεις τώρα. Αυτό θα καθορίσει τι θα θερίσεις αύριο. Οι σπόροι που σπέρνεις θα κάνουν τη ζωή χειρότερη ή καλύτερη, τόσο τη δική σου όσο και  αυτών που θα έλθουν μετά.

Να είσαι βέβαιος ότι κάποια μέρα θα απολαύσεις τους καρπούς της εντιμότητας και της ακεραιότητάς σου ή θα πληρώσεις για τις εγωιστικές επιλογές που έσπειρες σήμερα.


 

Kommentera här: