The phone writes what it wants again !! // Telefonen skriver vad den vill igen!!

 
Tur att det "bara" var i en grupp på ca.15 personer på messenger :) vad konstigt och pinsamt det kan bli :)
Har ingen aning om hur det jag skulle skriva blev hångel? ?? Ja hångel kan kanske bli en god maträtt? ?? Vem vet?  Jag skall komma på en rätt och döpa den till hångel :) undra om det blir accepterat?  Fast det kanske redan finns en sådan :)
Det som är bra att tjejerna känner mig och blev bara lite förvånade :)
Himlen har haft söta moln idag, tänk om man skulle kunna hoppa på dem ååå vad mysigt :) haha  tänk vad förvånade flygpassagerare skulle bli om människor på moln vinkade till dem :)
Ja sådana tankar sisådär obetydliga är bra att ha en sådan härlig inte krävande dag.

Föresten på radio hör man samma låtar flera gånger per dag,
Kanske helt oviktigt men dock fakta

//
Lucky that it was "just" in a group of about 15 people on messenger :) how strange and embarrassing it can be :)
Have no idea how what I would write become let's make out? ?? Yes, make out may be a good dish? ?? Who knows? I'm going to make a alacarte dish and baptize it to make out :) wonder if it's accepted? Though maybe there is one already  :)
It's good that the girls know me and just got a little surprised :)
Heaven has had nice clouds today, imagine if you could jump on them, yo what a nice feeling  :) haha ​​imagine what amazed aircraft passengers would be if people on clouds waved to them :)
Yes, such thoughts that are insignificant, it is good to have such a lovely, not demanding day.

On the radio you hear the same songs several times a day,
Perhaps quite unimportant but its a  fact
 
 
 

Kommentera här: