I have to be at the right place in right time // jag måste vara på rätt plats i rätt tid

 
Helt galet. Jag är inte en människa som är mycket ute och går i naturen
Men dock är jag ute mycket :) ser mycket skapelser jag alltid vill ta kort på, vad bråttom jag får att ta fram mobilen och klicka kort;:) haha.  Vill kunna köpa mig en kamera en dag, men det är ett projekt som går vänta :) jag nöjer mig med mobilen. Innan allt blev digitalt så hade jag bra kamera och en hel del objektiv. Nu när jag ser människor omkring mig ibland med kamera och objektiv långa som gevär blir jag lite galen! Tänk om jag bara skulle gå fram tycka ifrån personen kameran och springa.  Hahaha ta lite kort och sen gå tillbaka med den???? Undra vilket ansiktsuttryck personen skulle ha? Kanske inte glatt??  Haha Aaa. :)
Skall nog inte göra detta :)
Jag får snällt vänta till jag kan köpa mig en kamera :) 
Bilder är terapi för min del. Vill ta bilder  på udda saker emellanåt, jag blir riktigt upprörd om jag inte hinner med det jag vill eller är på rätt plats i rätt tid jag vill ta på! ! Behöver bli längre och snabbare. 
Får fundera på hur bara :)
Sweet dreams dagtid eller nattetid :)
//
Crazy!!  I am not a person who is very much outdoors and walks in nature
But, however, I'm out a lot :) see a lot of creations I always want to take a pictures  of what I see, what I hurry to get up my mobile phone  and click some pictures :) haha. Want to buy me a camera one day, but it's a project that have to wait :) I'm enjoying myself with my mobile. Before everything became digital, I had a good camera and a lot of lens. Now when I see people around me sometimes with a camera and lens like a rifle, I get a bit crazy! Imagine if I was just going to walk up to the person with the camera and run. Hahaha take some pictures and then go back with it ???? Wondering what facial expression the person should have? Maybe not happy ?? Haha Aaa. :)
I really should not do this :)
I'll nicely wait to buy me a camera :)
Pictures are therapy for my part. Want to take pictures of odd things in between, I get really upset if I do not get the pictures  I want or not be at the right place the right moment! ! Need to get longer and faster. Have to think about how :)
Sweet dreams daytime or nighttime :)
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: