One messege that really we all can read // Ένα μήνυμα που όλοι μπορούμε να διαβάσουμε // ett meddelande vi alla kan läsa

 
Vet du vad :) imorgon är en ny dag ♡ ny början, Guds dag! !! Gud har satt oss här. Detta här liv!! Av någon anledning ♡ vi ger kärlek och glädje till medmänniskorna runt oss. Gud vet vilka gränser vi har. Prövningar har vi har många i livet! ! Gud skulle inte tillåta dig att lida så mycket smärta om han inte visste att du skulle övervinna det. Du kommer att övervinna det och du kommer att komma ut ur smärtan så stark som någonsin! !!! Han var ditt liv så du till mig ♡ och det var det troligtvis! !! Men! Älska ditt egna liv ♡ och det kommer att synas ♡ när det syns kan du ge kärlek och ömhet och utan att veta kommer du att få kärlek och ömhet. Min älskade vän , be och du kommer att ha styrka. Sådan styrka att det kommer att stråla igenom ♡

//
Ξέρεις τι :) αύριο είναι καινούρια μέρα ♡ καινούριες αρχές καινούργια μέρα ΘΕΟΎ! !! Ο Θεός μας έβαλε στη ζωή για κάποιον λόγο ♡ εμείς να δίνουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους γύρω μας.  Ο Θεός ξέρει τι όρια έχουμε. Δοκιμασιές είναι πολλά στην ζωή! ! Ο Θεός δεν θα άφηνε να περασεις τόσο πόνο αν δεν ήξερε ότι θα το ξεπερασεις.  Θα τα ξεπερασεις και θα βγεις από τον πόνο πιω δυνατή από ποτέ! !!! Ήταν η ζωή σου μου είπες  ♡ και έτσι θα ήταν ασφαλώς! !! Όμως εσύ να αγαπάς την δικιά σου ζωή ♡ και αυτό θα φανεί ♡ όταν φανεί έχεις να δώσεις αγάπη, στοργή και χωρίς να καταλάβεις και εσύ θα λάβεις αγάπη, στοργή.  Αγάπη μου κάνε προσευχή και θα έχεις δύναμη. Τέτοια δύναμη που θα λάψει ♡

//
You know what :) tomorrow is a new day ♡ new beginning,  day of GOD! !! God has put us here.  This life!  for some reason ♡ we give love and joy to the fellow humans around us. God knows what limits we have. Trials we have a lot in life! ! God would not allow you to suffer so much pain if he did not know you would overcome it. You will overcome it and you will get out of the pain as strong as ever! !!! He was your life you told me ♡ and probably it was! !! Still! love your own life ♡ and that will show ♡ when it shows you can give love and affection and without knowing you will receive love and affection. My dear, pray and you will have strength. Such strength that it will shine through  ♡
 

Kommentera här: