A compote of a lot :) // Μια κομπόστα από διάφορα :) // En kompott av mycket :)

 
Sol, regn, sol, hagel, regn, åska, blixtrar. Allt detta på en timma :) (igår nu).  Ååå idag har en ny kaka fötts och lille sonen döpte den med stor fantasi till Syrakas kaka :) Jaaa den blev helt ok. Ostadigt sommar väder :) men att grilla det är stadigt.  Vilket väder det en är :) har vi sagt att vi skall grilla skall här grillas :)
Sådan människa jag är får också tänkandet och Tacksamheten tid en stund varje dag. Människor gör mycket nu på sommaren. Vi flesta försöker att komma iväg på någon semester. Vissa kommer inte iväg för olika anledningar. Hur olika vi alla gör. Vad vi behöver komma ihåg är  att ta vara på vad som är nu!! Nuet skall vi inte bara låta vara nuet  Vi skall inte vänta till sen för att glädjas! ! Älska! ! Dela med sig! ! Vem har sagt att det finns tillfälle för detta sen eller imorgon? ? Det är nu vi skall glädjas, säga att vi älskar, visa tacksamhet. Sen kan faktiskt vara gör sent. Vi bör inte glömma detta. Vi behöver säga jag älskar nu! Jag glädjs nu! Jag är tacksam nu.
Låt oss komma ihåg detta :)
Idag hoppas jag på att få i mig lite D vitamin :) SOL :)

VISA DIN KÄRLEK OCH GLÄDJE MED ATT VARA TACKSAM :)
//
Ήλιο, βροχή, ήλιο, χαλάζι, βροχή, βροντή, αστραπή. Όλα αυτά σε μια ώρα :) (χθες τώρα). Ω, σήμερα, ένα νέο κέικ έχει γεννηθεί και ο μικρός γιος το ονόμασε με μεγάλη φαντασία το κέικ  Συρακας :) ναι !! Βγήκε καλο. Ασταθής καλοκαιρινός καιρός :) αλλά για μπάρμπεκιου είναι σταθερός. Οτι καιρό μπορεί να είναι :) είπαμε ότι θα κάνουμε μπάρμπεκιου θα κάνουμε μπάρμπεκιου :)
Αυτό το ατομο όπως ειμαι εγώ επίσης εχω σκέψεις και ευγνώμονες στιγμές για μια στιγμή κάθε μέρα. Οι άνθρωποι κάνουν πολλά τώρα το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν σε διακοπές. Μερικοί δεν ξεφεύγουν για διάφορους λόγους. Πόσο διαφορετικά κάνουμε όλοι. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι να φροντίσουμε τι είναι τώρα! Τώραα ας μην περιμένουμε αργότερα για εκείνη την στιγμή Δεν πρέπει να περιμένουμε αργότερα να είμαστε Ευτυχείς! ! Να Αγάπαμε! ! Να είμαστε ευγνώμων ! ! Ποιος μπορεί να πει  ότι υπάρχει μια ευκαιρία για αυτό πιο αργά ή αύριο; ; Τώρα θα είμαστε χαρούμενοι, ας πούμε ότι αγαπάμε, να δείξουμε ευγνωμοσύνη. Αργότερα μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αργα. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι αγαπώ τώρα! Είμαι χαρούμενος τώρα! Είμαι ευγνώμων τώρα.
Ας θυμηθούμε αυτό :)
//
Sun, rain, sun, hail, rain, thunder, lightning. All this in an hour :) (yesterday now). Oh, today, a new cake has been born and the little son named it with great imagination to Syrakas cake :) yeah!!  it came out good. Unstable summer weather :) but to barbeque it is steady. What weather it it may be :) have we said we're going to barbeque we will barbeque :)
Such person as I am I also have thoughts and grateful time for a while each day. People are doing a lot now in the summer. Most people try to get away on a vacation. Some do not get away for various reasons. How different we all do. What we need to remember is to take care of what's now !! Now, let's not wait yi later for that moment We should  not wait later to be happy! ! Love! ! Share! ! Who has said there is an opportunity for this late or tomorrow? ? It is now we shall be joyful, say we love, show gratitude. Later can actually be lto ate. We should not forget this. We need to say I love now! I'm joyful now! I'm grateful now.
Let's remember this :)
Today I hope to get you some D vitamin :) SUN :)

SHOW YOUR LOVE YOUR JOY FULLNESS AND GRATITUDE  TO BE EXACTLY THAT :)
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: