You know when you remember and get happy // Ξέρεις οπότε θυμάσαι και χαίρεσαι // Du vet när du kommer ihåg och blir glad

 
Vad skall vi äta idag?? Ibland blir det si sådär väldigt mycket mat :) ni vet när man är sugen på allt och kan inte vänta på att det blir dags att äta? Man börjar äta och swooooooch!!! Proppmätt! !! Men hallå?? Jag har inte ätit allt jag ville smaka av!! Detta är ett tillfälle jag blir ARG av :) ja sådär besviken :) sätter mig proppmätt på balkongen och deppar lite då jag kom på hur fina blommor jag har omkring mig haha :) nu är jag inte deppig längre. Tar lite kort till och är så nöjd med livet. Jaaa jag vet att jag kommer bli hungrig om några timmar då får jag ju äta igen :) det kom jag på också, vad mer kan jag begära?  Med tacksamhet och glädje tycker jag allt att det är dags för kaffe, nu blev jag glad igen :)
Låt oss finna glädje i vår vardag :) det är något vi bör belöna livet med.

//
Τι θα να φάμε σήμερα; Μερικές φορές το φαγητό γίνεται πολύ φαγητό, τόσο φαγητό :) Ξέρεις τι στιγμή που θέλεις τα πάντα και δεν μπορείς να περιμένεις να είναι έτοιμο το φαγητό; αρχίζεις τρως!!! και swooooooch !!! χορτάσαμε! !! ΕΕΕΕ! τι έγινε  ?? Δεν έφαγα τα πάντα που ήθελα να δοκιμάσω! Αυτή είναι μια στιγμή που θα είμαι θυμωμένη :) ναι, τόσο απογοητευμένη :) καθισα στο μπαλκόνι και είμε σε μικρη κατάσταση απογοήτευση :) χαχαχα , όταν ομως ειδα το πόσο ωραία λουλούδια έχω γύρω μου  ​​:) δεν είμαι απογοήτευμενει πια. Βγαζω κάποιες φωτογραφίες και είμαι τόσο ευτυχισμένη με τη ζωή. Ναι,και  ξέρω ότι θα πεινάω  σε λίγες ώρες και πάλι, τότε θα φάω μια ακόμα φορά :) τι άλλο μπορώ να ζητήσω; Με ευγνωμοσύνη και χαρά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για καφέ! ! Χαίρομαι και πάλι :)
Ας βρούμε χαρά στην καθημερινή μας ζωή :) αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανταμείψουμε τη ζωή.

//
What should we eat today ?? Sometimes the food become a lot of food, so much food :) You know when you're craving everything and can not wait for it to be time to eat? You start eating and swooooooch !!! stuffed! !! But hey?? I have not eaten everything I wanted to taste !! This is a time I'll be angry :) yes, so disappointed :) puts me down on the balcony and are in a low mode for a wile, when I came to how nice flowers I have around me haha ​​:) now I'm not dull anymore. Takes some pictures and is so happy with life. Yes, I know I'll be hungry in a few hours again, then I'll eat one more time :) what more can I ask for? With gratitude and joy, I think it's time for coffe! !  I'm happy again :)
Let's find joy in our everyday life :) that's something we should reward life with.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To watch the divine Lytorgi on TV still feels so real // Να βλέπεις την Λειτουργία στην τηλεόραση και πάλι σου δίνει συναίσθημα πραγματικότητας // Att se på Gudstjänsten på tv ger en verklighets känsla med

 
Kärlek till sin bror kultiverar sin kärlek till Gud. Vi har tur när vi älskar alla människor bland oss ​​i hemlighet. Då känner vi att alla älskar. Vi kan inte nå Gud, om det inte passerar via människan.
Detta är kyrkan; Du, jag, han, de, vi tror att vi är alla medlemmar av Kristus, att vi är en. "Egoismen har ingen plats Vi kan inte önska att jag ska gå till Paradiset", men vi måste känna för alla bland oss ​​med kärlek. Förstår du? Det är ödmjukhet.

Vi är alla, den första är Kristus! Som Kristus är min Fader. Det är det större djupet i vår kyrkas mysterium. Ingen annan religion säger detta. Ingen frågar efter denna delikatess som Kristus ber om, att vi alla blir en i Kristus. Det är där besättningen är. I detta universum är de i Kristus i den kärleken. Splitting passar inte in, ingen rädsla. Oavsett död eller djävul, helvete. Bara kärlek, glädje, fred, dyrkan av Gud. Då kan du komma att säga till mig som aposteln Paulus: Jag lever inte, jag lever i Kristus.

//
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. Εἴμαστε εὐτυχισμένοι, ὅταν ἀγαπήσομε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους μυστικά. Θὰ νιώθομε τότε ὅτι ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ φθάσει στὸν Θεό, ἂν δὲν περάσει ἀπ' τοὺς ἀνθρώπους
Αὐτὸ εἶναι Ἐκκλησία• ἐγώ, ἐσύ, αὐτός, ὁ ἄλλος νὰ αἰσθανόμαστε ὅτι εἴμαστε μέλη Χριστοῦ, ὅτι εἴμαστε ἕνα. Ἡ φιλαυτία εἶναι ἐγωισμός. Νὰ μὴ ζητᾶμε, «ἐγὼ νὰ σταθῶ, ἐγὼ νὰ πάω στὸν Παράδεισο», ἀλλὰ νὰ νιώθομε γιὰ ὅλους αὐτὴ τὴν ἀγάπη. Καταλάβατε; Αὐτὸ εἶναι ταπείνωση.

Νὰ εἴμαστε ὅλοι ἕνα, ἕνα μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό! Ὅπως ἕνα εἶναι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Πατέρα. Ἐδῶ κρύβεται τὸ μεγαλύτερο βάθος τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας μας. Καμία θρησκεία δὲν λέγει κάτι τέτοιο. Κανεὶς δὲν ζητάει αὐτὴ τὴ λεπτότητα ποὺ ζητάει ὁ Χριστός, νὰ γίνομε ὅλοι ἕνα σὺν Χριστῷ. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ πλήρωμα. Σ' αὐτὴ τὴν ἑνότητα, σ' αὐτὴ τὴν ἀγάπη, τὴν ἐν Χριστῷ. Καμία διάσπαση ἐκεῖ δὲν χωράει, κανεὶς φόβος. Οὔτε θάνατος, οὔτε διάβολος, οὔτε κόλαση. Μόνο ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, λατρεία Θεοῦ. Μπορεῖς νὰ φθάσεις νὰ λέεις τότε μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο:«Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. β´ 20). Δὲν ζῶ πιὰ ἐγώ, ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός.

//
Love to the brother cultivates their love for God. We are lucky when we love all human among us secretly. Then we feel that everyone love. We can not reach God, if it does not pass through to humans
This is the Church; You, I, he, her, those, we believe that we are all members of Christ, that we are one. " The selfishness has no place We can not wish that I will go to Paradise", but we need to feel for all of among us  with love. Do you understand? That is humble.

We are all one, the first is Christ! As Christ is my Father. There is the greater depth of the mystery of our Church. No religion says this. No one ask for the delicacy that Christ asks for, that we all become one in Christ. That's where the crew is. In this universe, in that love, they are in Christ. Splitting does not fit, no fear. Whether death, or devil, hell. Only love, joy, peace, worship of God. Can you come to say to me then, the Apostle Paul: I do not live, I live in Christ.
 
 
 
 
 

Let oss take this with us inside always // Ας πάρουμε αυτό μαζί μας μέσα μας πάντα // Låt oss ta det här alltid med oss

 
" det enda vi bör prata om bakom en medmänniskas rygg är att vi skall be för dem.
//
" The only thing we should talk about behind another's back is that we should pray for them.
//
" Το μόναδικο που πρεπει να κανουμε πισω σπο την πλάτη του συνάνθρωπο μας ειναι να προσευχόμαστε γι 'αυτόν ...

Enkla steg till enkelt liv. Tänk om vi alla är ödmjuka mot varandra? Då finna det inte plats för någon ondska. Vi har lite att jobba på. Vilken utmaning.

Låt oss bry oss om varandra  :)

//
Απλά βήματα για την απλή ζωή. Φανταστείτε αν όλοι είμαστε ταπεινοί ο ένας προς τον άλλο; Στη συνέχεια δεν θα υπάρχει καμία θέση για κακό. Έχουμε λίγη δουλειά. Μια μεγαλη πρόκληση.

 Ας αισθανθούμε ο ένας τον άλλο :)

//
Simple Steps to Simple Life. Imagine if we are all humble to each other? Then it's  no place for any evil. We have a little to work on. What a challenge.

Let's feel each ather  :)