Parent! How important is this word? How are you? // Förälder! Hur viktigt är detta ord? Hur är du?

 
Det skrivs och berättas varje dag någonstans om hur stort ansvar det är att vara förälder. Många är förälder men alla har eller har haft föräldrar.
Varför glömmer vi så många då om vilken stor uppgift det är att vara förälder? Att vara förälder är att du skapar framtid!! Förstår vi ansvaret vi har.
Som förälder gjuter vi morgondagens föräldrar, arbetare, läkare, jurister,  lärare, sköterskor, forskare,  poliser,  riksdagsledamot, ja listan är såååå lång det vet ni!! Låt oss då inte glömma att vi mammor och pappor har en så viktig post i livet och den är här och nu!
Tänk på hur du är! ! Hur du hanterar vardagen, hur du pratar, vilka signaler ger vi våra barn idag????
Woooow!!! Ganska skräckinjagande visst??

Låt oss visa det goda med tillit till Gud.

//
It is written and narrated every day somewhere on how much responsibility it is to be a parent. Many are parents but all have or have had parents.
How is it then that we forget so many us to which major task it is to be a parent? Being a parent is that you create the future !! Do we understand the responsibility we have.
As a parent we cast tomorrow's parents, workers, doctors, lawyers, teachers, nurses, scientists, police officers, parlamentariker , well the list is soooooo long as you know !! Let us not forget that we are mothers and fathers and have an important post in life and it is here and now!
Think about how you are! ! How you deal with everyday life, how you talk, what signals we give our children today ????
Woooow !!! Quite terrifying isn't ??

Let us show the good with trust in God.
 
 
 

Kommentera här: