Let's just STOP criticizing // Låt oss bara SLUTA kritisera! !

 
 
Jag undrar hur vi människor får för oss att medvetet kritisera en annan. Vad ger oss denna rätt. Så länge vi har levt så ser vi och lever det rätta från fel. Ibland pratar vi självklart om någon annan.  Men då skall det vara fakta något som någon har gjort det diskuteras.  Att människor skadar människor! Dödar människor, stjäl! Lurar! Då är det handlingen vi pratar om INTE MÄNNISKAN!  UTOM OM HANDLINGAR! VET VI VARFÖR ?? Varför någon kan få för sig att göra sådana hemskheter. Men att vi medvetet skall prata strunt om någon och kritisera? ? Det är ren egoism och elakt.  Det kan vi ändra på! ! Tänk efter!! Det kan vi ändra på!! Istället för att prata strunt och förvränga ord kan vi istället kanske frågad oss själva? Om hur står otur människor som skadar människor har och hamnat där, vi kanske kan sätta stopp för det så gott det går.
Om vi tror på det Goda!  Kan vi GÖRA mycket gott!
Så låt oss sluta kritisera strunt om människor omkring och göra god nytta runt oss istället.

I fredens tecken Ha en underbar dag ♡♡♡

//
I wonder how people get it to consciously criticize another. What gives us this right. As long as we have lived, we see and live the right from wrong. Sometimes we're talking of course about someone else. But then it must be fact something that someone has done it discussed. That people hurt people! Killing people, stealing! Deceives! Then it's the act we're talking about not the human! EXCEPT FOR DOCUMENTS! DO WE KNOW WHY ?? Why someone might get the idea to make such horrors. But if we consciously talking nonsense about someone and criticize ? ? It is pure selfishness and evil. We can change! ! Think about it!! We can change !! Instead of talking nonsense and distort words, we may perhaps asked ourselves? About how are unlucky people that hurt people and ended up there, maybe we can put a stop to it as best qe can.
If we believe in the Good! We can do much good!
So let us stop criticizing nonsense about the people around and make good use around us instead.

In peace sign Have a wonderful day ♡♡♡
 
 

Kommentera här: