Arm! Dough! Airdragons // Arm! Deg! Luftdrakar!

 Jag skall göra bröd?? I detta recept skall man låta jästen med lite vatten och mjöl stå i minst 12 timmar och sedan bakar man degen!! Är detta surdeg då?? Haha, jag tror det? Ja men om min lilla jäsning får vara i 18 timmar gör det något? ? Ää jag lägger det i kylen till imorgon.  Jag vill inte stå vid 4 på morgonen och baka bröd haha och med en arm.  Tur att vi har en bakmaskin.
Många är sjuka omkring nu!! Nu har jag täppt näsa också! ! Det tycker jag inte om!! Biiiipppp @ biiipppp
Åå imorgon skall vi till kyrkosalen och göra klart flygdrakarna med barnen. Vi har lite att göra.  Vi måste göra långa svansar! !! Hoppas vi blir många så det går undan när vi kommer dit imorgon.
Har passiv träning mad armen igen. Det är inte behagligt. Så svårt det är att få tillbaka funktionen :( men vilka idéer till passiv träning jag uppfinner.  När jsg skall träna armen. Den skadade armen skall inte använda musklerna! ! Utan rörelser som tränar leden är vad som gäller. Ja då sätter jag armen i en rem och knäböjer djupt så armen går upp :) haha det måste se roligt ut.
Undra hur min jäsning går?? Det får jag se imorgon.
Dags att titta på film.

Kärlek vänner kärlek

//
I will make bread ?? In this recipe, you let the yeast with water and flour for at least 12 hours and then bake the dough !! Is this sourdough then ?? Haha, I think it is? Yes, but my little fermentation may be 18 hours to do the rest? ? AA I put it in the fridge for tomorrow. I do not want to stand at 4 in the morning and bake bread haha ​​and with one arm. Luckily we have a fough maker.
Many are sick around us now !! Now I have a stuffy nose too! ! I don't not like that !! Biiiipppp @ biiipppp
oooh! tomorrow we are of to the church hall and finish the airdragons with the children. We have some to do. We have to make long tails! !! Hope we get many so it goes away when we get there tomorrow.
Have passive exercise with my arm again. It is not pleasant. How difficult it is to regain the function :( but what ideas to passive exercise, I invent. When I should practice the arm. The injured arm should not use the muscles!! Omly movements which exercise trail is what is supposed to exercise. Well, then I put the arm in a strap and kneel deep as the arm goes up :) haha ​​it must look funny.
Wonder how my sourdough goes ?? That I get to see tomorrow.
Time to watch the movie.

Love love friends
 
 
 

Kommentera här: