we can challenge our everyday lives // vi kan utmanna vår vardag// μπορούμε να αμφισβητήσουμε την καθημερινότητά μας

 
Värdig start i livet i ödmjuk trygghet ----värdigt slut i ödmjuk värdighet ---
Det är alla vi som kan skapa, gemenskap för ett gott syfte som skapar styrka
Låt oss inte gå över bron i hög hastighet.
Utan låt oss gå hela vägen från start till slut
Varför från A till Ö i snabb fart
då vi förlorar meningen med vad det ljuva livet
har att erbjuda som är en gåva
//
Worthy start of life in humble security ---- Worthy end in humble and dignity ---
All of usll we can create a community for a good purpose that creates strength
Let's not cross the bridge at high speed.
Without let's go all the way from start to finish
Why from A to Z at a fast pace
then we lose the meaning of what the sweet life
has to offer that is a gift
//
Άξιο ξεκίνημα της ζωής με ταπεινή ασφάλεια ---- Άξιο τέλος ταπεινό και την αξιοπρέπεια ---
Όλοι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα για έναν καλό σκοπό που δημιουργεί δύναμη
Ας μην περάσουμε τη γέφυρα με μεγάλη ταχύτητα.
Χωρίς να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος
Γιατί από το Α έως το Ω με γρήγορο ρυθμό
ετσι χάνουμε το νόημα της γλυκιάς ζωής
που προσφέρεται που είναι ένα δώρο
 

Kommentera här: