Detta lilla land som är en gåva för människan // Αυτή η μικρή χώρα που είναι δώρο για τον άνθρωπο // This small country that is a gift for humans

 
När man går ut i Grekland för en kaffe eller en drink så får man nästan alltid lite tilltugg till. Jag förundras! Detta land i kris som kämpar med näbbar och klor att leva vidare, som tjänar så lite i lön, som jobbar 10-12 timmar om dagen! De klagar men dock forsätter de! Så många unga känner sig tvungna att söka en ny framtid utomlands.  De får göra detta med egen styrka och vilja. Min fasa är att för många av generationer som är Greklands framtid behöver flytta! Vad händer med ett land som enbart kommer att kanske ha människor som närmar sig och är pensionerär?? Jag önskar detta land all tänkbara visdom att klara sig från människor som har förstört detta underbara land. De människor som vill se Greklands nedgång önskar jag de aldrig få se detta. Man ser här och nu vem och vilka som vill hjälpa eller stjälpa.
Må detta underbara land med dess människor överleva denna kris med bästa framgång den dom har varit i Grekland vet att det ör ett land som har allt.  Olyckligt nog så vill vissa se det falla! ! Varför??

//
Όταν βγαίνετε στην Ελλάδα για έναν καφέ ή για ένα ποτό, θα πάρετε πάντα μερικά σνακ. Είμαι έκπληκτη! Αυτή η χώρα σε κρίση που αγωνίζεται με ράμματα και νύχια για να ζήσει, η οποίοι βγαζουν τόσο μικρό μισθό και εργάζεται 10-12 ώρες την ημέρα! Παραπονούνται, αλλά συνεχίζουν! Τόσοι πολλοί νέοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να αναζητήσουν ένα νέο μέλλον στο εξωτερικό. Μπορούν να το κάνουν αυτό με τη δική τους δύναμη και θέληση. Η φρίκη μου είναι ότι πολλές γενιές, που είναι το μέλλον της Ελλάδας που χρειάζεται να φυγουν! Τι συμβαίνει σε μια χώρα που θα έχει μόνο άτομα που πλησιάζουν και είναι συνταξιούχοι; Εύχομαι αυτή η χωρα να εχει κάθε δυνατή σοφία για να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που έχουν καταστρέψει αυτή την υπέροχη χώρα. Οι άνθρωποι που θέλουν να δουν την παρακμή της Ελλάδας, εύχομαι ποτέ να μην το δουν αυτό. Τώρα μπορείτε να δείτε ποιος θέλει να βοηθήσει ή να κλέψει.
Εύχομαι τοσο αυτή η υπέροχη χώρα με τους ανθρώπους της να επιβιώσει αυτή την κρίση με την καλύτερη επιτυχία. Οποιος ήταν ποτέ στην Ελλάδα ξέρει ότι είναι μια χώρα που έχει τα πάντα. Δυστυχώς, ορισμένοι θέλουν να την δουν να πέφτει! ! Γιατί??

//
When you go out in Greece for a coffee or a drink you will always get some snacks. I am amazed! This country in crisis struggling with beaks and claws to live on, which earns so little salary and works 10-12 hours a day! They complain, but they continue! So many young people feel compelled to seek a new future abroad. They may do this with their own strength and will. My horror is that to many of generations, that is the future of Greece needs to move! What happens to a country that will only have people approaching and are retired? I wish this land all possible wisdom to cope with people who have ruined this wonderful country. The people who want to see Greece's decline I wish they never see this. You can now see who  wants to help or steal.
May this wonderful country with its people survive this crisis with the best success. Who ever  have been in Greece know that it's a country that has everything. Unfortunately, some wants to see it fall! ! Why??
 
 
 
 

Kommentera här: