Sometime we need a lot of work // Ibland behöver vi jobba hårt

Hur ivrig jag blir när jag känner att min arm blir bättre. Ja då tränar man lite mer och ooops blir det för mycket.  Helt otroligt vad vissa muskler är så viktiga i hur fysiken skall fungera. Det är inte roligt att ha tillbaka smärta i allt som görs och till och med när jag inte gör!! Det kommer att ta lång tid, jag får acceptera detta så är det. Hur nära man kan komma i att säga nu struntar jag i detta!! Det får vara så här!!
I några dygn säger jag så. Sen måste jag rycka upp mig. 
Vilket jag har. Vad starka vi människor är om vi tänker efter! Vilken vilja vi har! Låt oss aldrig tappa den.
Vad mer jag tro på är att det gör en gott att ha en tro. Att be är en sådan stark energi. Ja det är det. Tänk på det. Tro på det.

Skall nog lägga mig lite jag är trött av smärta.
//
How excited I get when I feel that my arm is getting better. Well then I train a bit more and ooops, it becomes too much. Unbelievable what some muscles are so important in the physics to work. It's not fun to have back pain in everything, even when I do not do !! It will take a long time, I have to accept it as it is. How close you can come in to say now I do not care more !! It will just be like this !! A few days, I say that. Then, I have to uproot myself.
Which I have. What we are strong people, if we think about it! What will we have! Let us never lose it.
One more thing! I believe in that's  good to have a faith. Prayer is such a strong energy. Yes it is. Think about it. Believe it.

Should probably trst a little bit, I'm tired of the pain.
 

Kommentera här: