Now we say // Τώρα λέμε // Nu säger vi / ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN - CHRIST IS RISEN, have so many pictures here is some

 
 
Så mycket härlighet Påsken medför.  Innan och efter. Innan påsk förberedelse av själ, ångra förlåta för att bli förlåten. Kristus lidande var fruktansvärt den sista veckan innan han korsfästes. Stilla veckan. Evangeliet talar. Sorgen är stor. På tredje dagen uppstår Kristus. Sådan härlighet.
Livet är både sorg och glädje, med Tro till Heliga Triaden kan vi både falla och resa oss! Respektera livet lev! Lev i Guds ära, Kristus korsfästes och återuppstod. Låt oss lära att känna Guds närhet.
Det finns bara en väg att leva. Genom tron. Tron till godhet, tron till kärleken det är vår Gud! Kärlek.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN - CHRIST IS RISEN
//
Τόσο πολλή δόξα το Πάσχα. Πριν και μετά. Πριν η προετοιμασία του Πάσχα της ψυχής, λύπη. Η συγχώρεση για να συγχωρεθουμε. Τα πάθοι του Χριστού ήταν τρομερα την εβδομάδα πριν σταυρωθεί. Μεγάλη Εβδομάδα. Το ευαγγέλιο μιλάει. Η θλίψη είναι μεγάλη. Την τρίτη ημέρα, ο Χριστός ανασταινεται  Μια τέτοια δόξα.
Η ζωή είναι και θλίψη και χαρά, με πίστη στην Αγία Τριάδα μπορούμε να πέσουμε και να συκωθουμε. Σεβαστείτε τη ζωή ζήστε. Ζήστε στη δόξα του Θεού, ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Ας μάθουμε να γνωρίζουμε την παρουσία του Θεού.
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος ζωής. Μέσω της πίστης. Πίστη για καλοσύνη, πίστη στην αγάπη αυτο είναι ο Θεός μας! Αγάπη.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN - CHRIST IS RISEN
//
So much glory Easter brings. Before and after. Before Easter preparation of soul, regret, forgiveness to be forgiven. Christ's suffering was terrible the last week before he was crucified. Holy Week. The gospel speaks. The sorrow is great. On the third day, Christ arises. Such glory.
Life is both sadness and joy, with faith to the Holy Triad we can both fall and rise! Respect life live! Live in the glory of God, Christ was crucified and resurrected. Let us learn to know the presence of God.
There is only one way to live. Through faith. Faith for goodness, faith in love it is our God! Love.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ - KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN - CHRIST IS RISEN
 
 
 
 
 
 
 
Yes Indeed He is Risen
 

Kommentera här: