FAITH - HOPE - PEACE - LOVE // ΠΙΣΤΗ - ΕΛΠΙΔΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΑΓΑΠΗ // TRO - HOPP - FRED -KÄRLEK

 

För varje dag jag är i liv så förstår jag med bestämda steg att det enda som kan vara en räddning är att verkligen börja tro! Tro på att respekt och kärlek skall vara den kamp om att ena människor. Fanatism, egoism leder bara till elände och ondska.  Ärligt!! Har vi inte försökt med allt egentligen för att övervinna ondska??
Krig och misär, hunger och smärta??? Behöver vi inte tänka efter?? Vad är det vi missar åter och åter om. Jag vet att jag kommer att anses som dum, mesig och oseriös nu!!! Men jag behöver säga detta nu. Vi behöver tro på det vi flesta ignorerar! Vi behöver tro på:
TRO - HOPP - FRED -KÄRLEK
Vad finns mer kvar att diskutera? ? Har vi tänkt på detta. Börja be, be om styrka att genomföra detta ignorerar!
Vi behöver tro på:
TRO - HOPP - FRED -KÄRLEK
Det är det min tro till handlar om Gud, Jesus och Den Heliga Anden.
DEN HELIGA TRIADEN
//
Every day I am in life, I understand with specific steps that the only thing that can save us is to really start believing! Believe that respect and love will be the struggle to unite people. Fanaticism, egoism leads only to misery and evil. Honestly!! Have we not tried everything really to overcome evil ??
War and misery, hunger and pain ??? Do we not think ?? What do we fail again and again on. I know I will be considered stupid, wimpy and unserious now !!! But I have to say this now. We need to believe in what we most ignore! We need to believe in:
FAITH - HOPE - PEACE - LOVE
What more is there to discuss? ? Have we thought of this. Start praying, praying for strength to carry out this ignores!
We need to believe in:
FAITH - HOPE - PEACE -LOVE
That is what my faith is all about  God, Jesus and the Holy Spirit.
THE HOLY TRIAD
//
Κάθε μέρα που είμαι στη ζωή, καταλαβαίνω με συγκεκριμένα βήματα ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει είναι να αρχίσουμε πραγματικά να πιστεύουμε Πιστεύω ότι ο σεβασμός και η αγάπη θα είναι ο αγώνας για να ενώσει τους ανθρώπους. Ο φανατισμός, ο εγωισμός οδηγεί μόνο σε δυστυχία και το κακό. Ειλικρινά !! Δεν έχουμε δοκιμάσει τα πάντα πραγματικά να υπερνικήθει το κακό ??
Ο πόλεμος και η δυστυχία, την πείνα και τον πόνο ??? Μήπως δεν νομίζετε ?? Οτι κάνουμε αποτύχουμε ξανά και ξανά. Ξέρω ότι θα θεωρειθο ηλίθια, δηλη και αν έντιμη  τώρα !!! Αλλά έχω να το πω αυτό τώρα. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτό που πιό πολύ αγνοούμε! Πρέπει να πιστεύουμε σε:
ΠΙΣΤΗ - ΕΛΠΙΔΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΑΓΑΠΗ
Τα λόγια είναι περιτα εκεί για να συζητήσουν; ; Το εχουμε σκεφτεί αυτό. Ξεκινήστε προσεύχομαστε, να προσευχόμαστε για δύναμη να πραγματοποιήσουμε αυτό που Αγνοούμε! Πρέπει να πιστεύουμε σε:
ΠΙΣΤΗ - ΕΛΠΙΔΑ - ΕΙΡΗΝΗ -ΑΓΑΠΗ
Αυτό είναι ό, τι η πίστη μου έχει να κάνει με τον Θεό, τον Ιησού και του Αγίου Πνεύμα.
Η ΑΓΊΑ ΤΡΙΆΔΑ 
 
 

Kommentera här: