Dear friend let's stand up for democracy and equality // kära vänner låt oss stå upp för demokratin och jämställdhet

Läser många artiklar nu om detta förtryck kvinnor skall behöva leva med i detta land Sverige också.
Varför skall vi ge upp demokrati och jämställdhet? ??? Jag är med i kamp om det behövs att höras . Vi måste våga visa att vi inte håller med deras syn på mänskligheten.
Livet är en självklarhet att ta förgivet i att alla är lika värda. Sedan kan vi olika saker olika bra och utför dessa.  Detta kallas samspel. I samspelet är respekt det viktigast. Har vi kärlek till all naturens lagar och arbetar för allas goda. Ja då finns det inte plats för ondska och förtryck. Hur svårt kan det vara att se detta.
Jag säger här och nu att jag inte skall vara tyst om jag ser och hör om förtryck runt om mig!! Någonstans måste vi börja.  Då börjar jag i mig själv och ser vad jag kan ändra.

Ha en underbar dag
// 
Read many articles now about the oppression of women to have to live with in this country Sweden too.
Why should we give up on democracy and equality? ??? I'm in battle if necessary to be heard. We have to show that we do not agree with their view of humanity.
Life is a matter of course to take for granted that all are equal. Then we have various different things we do well and perform them. This is called interaction. The interaction is to respected all the time. Do we have  love to all the laws of nature and working for the common good. Well, then there is no place for evil and oppression. How hard can it be to see this.
I say here and now that I will not be quiet if I see and hear about the oppression around me !! Somewhere we must begin. Then I start with myself and see what I can change.

Have a lovely day
 #happychallenge 
 

Kommentera här: