A priest and his parish // Ένας ιερέας και το ποίμνιό του // En präst och hans församling

 
 
Så mycket härlighet det finns att lära och leva.  Den viktiga uppgiften i livet jag lär mig lite i taget är att min tro är den som stärker livets mening. Utan tro så är jag tom. Kristen är jag Grekisk Ortodox och tillhör den Helige Konstantin och Helenas  Grekiska Ortodoxa församling I Jönköping.  Vi har efter att en underbar människa Fader Nikolaos Rigas beslutat sig att vigas till präst fastän han har ett yrke som en fin läkare (Detta kan inte vara mer en en gåva från ovan, ett kall från Gud) Då han frågade runt lite försiktigt och fann några personer som har bidragit till att hjälpa i bästa mån alla kan för att kunna starta vår församling. Med en trygg hjälp av Svenska Kyrkan i Jönköping så har vi klarat att hålla vår församling vid liv. Vår präst håller Gudtjänsten varje söndag och jag har lärt mig att det är så rätt att gå för att kunna hedra och tacka vår skapare. Denna gudomliga stund som höjer ens själ till skyarna och gör mig blyg inför Guds ögon är en sådan varm kärleksfull känsla.  Rökelsen flyter runt som ett mjukt täcke då prästen tackar och hedrar Gud,  Jesus den Heliga Triaden alla Helgon och Apostlar vår Jungfru Maria allas moder och välsignar oss.  Påsken Jesus Uppståndelsen är den viktigaste dagen i den Ortodoxa tron. Jesus dör för våra synder och åter uppstår som vår frälsare,  Förlåter våra synder om vi ångrar. Vad vi behöver göra är att lära älska, förlåta, respektera all naturens väsen med ödmjukhet och utan egoism. Vår tro är kärlek, kärlek är Gud. Låt oss inte glömma Vår Jesus Krist sändes för OSS! Våga vi inte släppa in denna kärlek till vår själ till vårt hjärta och låta oss leva detta liv i Guds kärlek som skall öppna vår väg till efter livet nära, jämte vår Jesus. Detta är en präst uppgift att lära ut. Vilket ansvar dessa människor vågat att ta. Att bli vår lärare till Guds härlighet. De vet så mycket väl att det inte är prästen vi skall se under Gudstjänsten utan att vi skall kunna lära Guds härlighet. De är Guds verktyg. En stor tacksamhet till dessa människor. Låt dessa Heliga dagar som nalkas  låta oss bli förlåtna och förlåta. 
//
Τόσο μεγάλη δόξα υπάρχει για να μάθουμε τη ζωη.Το σημαντικό έργο της ζωής μαθαίνω σιγά-σιγά, η πίστη μου είναι αυτή που ενισχύει την ύπαρξη της ζωής. Χριστιανη είμαι Έλληνας Ορθόδοξος και ανήκω στου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στο Jönköping.  Υπαρχει ενας πολύ σπουδαίος άνδρας κοντά μας ο Πατερ Νικόλαος Ρήγας που αποφάσισε να γινει ιερέας αν και έχει μια καριέρα ως καλος γιατρός (αυτό δεν μπορεί να είναι περισσότερο απο ένα δώρο από ψηλά, ένα κάλεσμα από τον Θεό) στη συνέχεια, ρώτησε γύρω  λίγο προσεκτικά και βρήκε μερικά άτομα που έχουν συμβάλει στη βοήθεια όσο  το καλύτερο ο καθέις μπορεί να κανει για να γίνει η έναρξη  μιας ενορίας  Με μια ασφαλή χρήση της σουηδικής Εκκλησίας στο Γιονκόπινγκ τα έχουμε καταφέρει με  τον ιερέα της ενορίας μας. Κρατά Θείες Λυτουργιες κάθε Κυριακή και έχω μάθει ότι είναι τόσο σωστο να πηγαίνω  για να τιμήσω και να ευχαριστήσω μια τόση μεγάλη Δόξα. Αυτή η Θεία Δοξα που με δηναμωνει την ψυχή και με κάνει να κοιτάω προς τα κάτω από ντροπή   για στον Θεό. Με γεμίζει τόσο την ψυχή με μια  τοση ζεστη αγάπης  Το ληβανη επιπλεει γύρω μας σαν μια μαλακή κουβέρτα που μας αγγαλιαζει οταν ευχάριστει ο ιερέας και τιμη το Θεό, τον Ιησού, το Άγιο Πνεύμα  τους  Αγιος τους απόστολους, την μητέρα μας Παναγιά
και ευλογεί εμάς .Η Ανάσταση είναι η πιο σημαντική ημέρα στην Ορθόδοξη πιστη. Ο Θεάνθρωπος  πεθάνει για τις αμαρτίες μας και η Ανάσταση  ως σωτήρας μας, συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αν μετανοούμε Τι να είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε; είναι να μάθουμε να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να σέβομαστε όλη την ουσία της φύσης με ταπεινότητα και χωρίς εγωισμό. Η πίστη είναι η αγάπη, η αγάπη είναι Θεός.Να μην αφήσουμε και να μην ξεχνάμε Ο Ιησος μας ο Χριστός στάλθηκε σε μας! Τολμαμε να μην αφήσουμε αυτή την αγάπη στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, και ας ζήσουμε αυτή τη ζωή στην αγάπη του Θεού θα ανοίξει το δρόμο μας προς την μετά θάνατου ζωή κοντά, μαζί με τον Χριστό. Αυτα μας λέει ο ιερέας στις λειτουργίες της διδασκαλίας. τι ευθύνη αυτοί οι άνθρωποι τόλμησαν να πάρουν. Να γίνουν δάσκαλοι μας στου Θεου την Δοξα.  Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ο ιερέας που θα δούμε κατά τη διάρκεια της Θείας λυτουργιας , αλλά θέλουμε να δοξασουμε, να ευχαριστήσουμεν του Θεού με την Δοξα. Είναι του Θεου εργαλείο. Μεγάλη  ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που διαλέγουν να γίνουν Ιερείς.  Ας αφήσουμε  αυτές της Άγιες Μέρες που πλησιάζουν να μας επιτρέψουν να συγχωρηθουμε  και να συγχωρούμε.
//
So much glory there is to learn and live. The important task in life I'm learning little by little, my faith is that which strengthens the meaning of life. Without faith, I am empty. Christian I am, Greek Orthodox and belongs to the St. Constantine and Helen Greek Orthodox church / parish  in Jönköping. We have a wonderful man Father Nikolaos Rigas here who decided to become a priest, though he has a career as a fine doctor (This can not be more then a gift from above, a calling from God) When he asked around a bit cautiously and found some people who have contributed to helping with the best things anyone can to start our Parish.  With a secure means of the Swedish Church in Jonkoping, we have managed to keep our church alive. Our pastor keeps divine lyturgies every Sunday, and I have learned that there are so right to go to honor and thank our Creator. This divine moment that raises one's soul to the skies and make me shy in front  of Gods eyes such a warm loving feeling. The incense floating around like a soft blanket when the priest thank and honor God, Jesus, the Holy Triad. All saints and apostles our Virgin Mary mother of of all and blesses us. Easter Jesus Resurrection is the most important day in the Orthodox Faith. Jesus dying for our sins and the resurrection  as our savior, forgives our sins if we repent. What we need to do is to learn to love, forgive, respect all of nature's essence with humility and without selfishness. Our faith is love, love is God. Let us not forget thatJesus Christ was sent for us! Dare we not let this love in to our soul to our hearts, and let us live this life with that God's love will open our way to the afterlife close, along with our Jesus. This is a divine mission to teach. What responsibility these people dares to take when they become priests, become our teachers to the glory of God. They know very well that it is not the priest, we shall see during the worship service, but we are there to teach God's glory. They are God's tools. Do much respect to theese persons  Let these Holy Days approaching allow us to be forgiven and to forgive.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan leva med GLÄDJE // We can live with JOY // Μπορούμε να ζούμε με ΧΑΡΆ 

Kommentera här: