Saint Paisius so simply wise words // Saint Paisius, så enkla visdomsord

 
Vad händer om du ser ett litet barn som försöker rulla en stor sten med sina små händer, kommer du inte skynda dit för att hjälpa till? Så att barnet inte tröttar ut sig.
Så ser Gud när du gör en liten ansträngning och kommer för att hjälpa dig att besegra
Men vissa gör ingen ansträngning att korrigera sig själv utan säger "Jesus jag har dessa laster Du kan befria mig, befria mig" Hur kan då Jesus hjälpa dig
//
What happens if you see a small child trying to roll a large stone with his small hands, you will not rush there to help? So that the child does not tire themselves out.
That's how God feel when you make a little effort and to help you defeat
But some make no effort to correct the self, without the say' Jesus I have these loads you can free me, free me, "How can Jesus help you then?
 
In this life every human
Silect their own cross 
depending on their own PRIDE

Completely unconditionally // helt villkorslöst //Άνευ όρων ♡♡♡


Sann kärlek hur är den? Om man tittar på barnen, våra änglar :)  detta är kärlek !! Jag tänker mycket ofta på våra änglar, det är oss de litar på för tryggheten !! De älskar oss villkorslöst! ! Så skrämmande! ! Oss / mig som förälder! ! mitt hjärta gråter när tänker på hur många gånger jag har varit  orättvist arg! !! Jag har så mycket att lära! ! Så enkelt och sann kärlek ♡♡ jag också älskar som ett barn :) Jag vill inte glömma att man kan älska så enkelt  !! Ovillkorlig! ! ÅÅÅ Gud är jag värd denna kärlek detta ansvar! ! Snälla Gud låt mig vara värd  att älska värdigt 💖💖💖  våra barn är vårt ljus i livet
//
True love how ? If we look at the children, our angels :) this is love !! I think very often of our angels, it is us they trust fo feel security !! They love us unconditionally! ! How scary! ! Us / me as a parent! ! my heart cries when thinking of how many times I have been unjustly angry! !! I have so much to learn! ! So simple and true love ♡♡ I also love as a child :) I do not forget that I can love so simple !! Unconditional! ! Ooh God am I worthy this love this responsibility! ! Please God late me be worthy to love worthy 💖💖💖 our children is our light in life
//
Αληθινή αγάπη τι είναι;; Εάν κοιτάξουμε τα παιδιά, τα αγγελούδια μας;;; αυτο ειναι αγαπη!! Σκέφτομαι τόσο συχνά αυτά τα αγγελούδια μας, σε εμάς στιριζονται για ασφάλεια! !! Εμάς αγαπάνε άνευ όρων! !  Τόσο τρομαχτικό! ! Σε εμάς / σε εμένα σαν γονιός! ! Κλαιει η καρδιά μου οταν σκεδμφτωμαι πως τοσες φορες εχω θυμώσει άδικα! !! Έχω τόσο να μάθω! ! Τόσο απλά και αληθινά αγαπάνε ♡♡ θέλω και εγώ να αγαπώ σαν ένα παιδί :) δεν θέλω να ξεχάσω πόσο απλά αγαπάς!! Άνευ όρων! ! Θεε  μου να είμαι αξία αυτήν την αγαπη αυτην την ευθύνη! ! Θεέ μου σε παρακαλώ 💖💖💖 αξία να είμαι να αγαπω αξια 💖💖💖 τα παιδιά μας ειναι το φως μας στη ζωή 
 
 Our children our future 
 

Feel like a coward !! Because I do not do anything! ! // Känner mig som en feg människa!! För att jag inte gör något! !


Känner så för människor som går igenom tragiska händelser när man ser att det svart på vitt är vårt samhälles fel.
Vad är det som händer? ? Varför misstror människor  varandra.  Att mista en person av  att vården skickar hem någon med att säga ta en Alvedon !!!!
Sedan får jag ont i hjärtat när vårdpersonalen i stort sätt blir tvingade att ta den "korta" versionen av undersökningar  för att de får direktiv om att allt kostar för mycket! ! Tänk er dessa människor studerar länge för att ha ett yrke inom vården ett yrke som de valt om att hjälpa människor! ! Sen får de direktiv om att det kostar för mycket att göra alla undersökningar som krävs. Tänk vilken besvikelse det måste vara för vårdpersonalen som har tagit på sig detta ansvar om att bota människor men att de inte får använda sig av befolkningens  (allas) pengar och använda sig av all fin utrustning våra sjukhus har???? Det kostar för mycket????? Hmmm något stinker väldigt fel här? ??
//
Feel so for people going through tragic events when you see it in black and white it's our society's fault.
What is happening? ? Why distrust people each other. To loose your person because our caresystem send someone home with saying take a painkiller!!!!
Then I get pain in the heart when the hospital  staff in a big way will be forced to take the "short" version of caring because they get directive that everything costs too much! ! Imagine these people study  for so long to have a career in health care profession that they have chosen, to help people! ! Then get the directive that it costs too much to do all the studies required. Imagine what a disappointment it must be for nursing staff who have taken on this responsibility to cure people, but they may not make use of the population (everyone's) money and use all the nice equipment, our hospitals have ???? It costs too much????? Hmmm something stinks very wrong here? ??

Kärlek och styrka till alla
Love and strength to all